IT Sikkerhed

IT Sikkerhed rådgiver og støtter SERVIAs andelshavere omkring sektorregulering, compliance, standarder og de enkelte andelshaveres arbejde omkring IT Sikkerhed.

20200818 135521
Fakta om afdelingen

Afdelingen har mere end 17 års erfaring indenfor forskellige IT Sikkerhedsområder.

Vores opgaver er at støtte ejerselskaberne og bidrage til at højne sikkerhedsniveauet samtidig med, at vi minimerer risiko ved at have fokus på en høj grad af regulatorisk compliance.

Vi har derudover en vigtig opgave i at yde assistance til implementering af nye tiltag indenfor sektorregulering samt rådgive og evt. implementere de nødvendige initiativer. Endelig kan vi bistå som kontaktperson over for relevante myndigheder.

Deltagerne får foretaget et compliancetjek og udarbejdet et årshjul, der er tilpasset den enkelte andelshavers behov. Årligt udarbejdes der en oversigt - med forslag til det kommende års fokusområder. Deltagerne modtager også løbende hjælp, sparring og mulighed for at deltage i ERFA møder.

Vores kernekompetencer

 • Cyberforsikring – herunder:
 • Forslag til og gennemgang af Cyberforsikring
 • IT sikkerhedskrav for dækning
 • Forsikringsdækning ved cyberangreb

 

 • Gennemgang & støtte IT Sikkerhedsniveau – herunder:
 • Udførsel af compliancetjek
 • Udarbejdelse og vedligeholdelse af politikker, skabeloner, mv.
 • Støtte til valg af sikkerhedsteknologi og fælles indkøb
 • Overvågning af sektorregulering & Rådgivning til andelshavere – herunder:
 • Overvågning af ændringer til regulering
 • Kontakt til myndigheder, f.eks. EnergiCERT, NC3.

 

 • IT sikkerhedsstandardarder – herunder:
 • NIS- og NIS2-direktivet
 • ISO 27001/2 og kommende ISO 27002:2021

 

 • Støtte til Bestyrelses- og ledelsesrapportering – herunder:
 • Cybersecurity emner til drøftelse i repræsentantskab
 • Forslag til cyberstrategi