Test manager

Vi leder efter en erfaren Test Manager, der vil påtage sig det overordnede ansvar for testaktiviteterne hos vores største kunde EWII, herunder, at sikre en ensretning i de interne testprocesser samt optimering af teststrategier og metoder. Du vi få en stor berøringsflade til EWII’s interne organisation og du vil få muligheden for at sætte dit eget præg på dit ansvarsområde.      

Om jobbet:
Du bliver en del af Servia, som bl.a. håndterer projektporteføljestyringen i EWII, men som også sikrer projektledelsen af EWII’s strategiske projekter. Som EWIIs Test Manager vil du, i samarbejde med relevante afdelinger, få til ansvar at etablere og vedligeholde rammer og procedurer for testaktiviteterne i EWIIs ERP systemer. Sammen med projektlederne og øvrige interessenter planlægger og sikrer du koordineringen af testressourcer og testaktiviteter mhp. sikring af momentum og fremdrift.

Foruden ovenstående opgaver vil du få følgende opgaver:  

  • Opbygning og kontinuerlig optimering og kvalitetssikring af teststrategier, testmetoder, testprocedurer, testdokumentation samt testværktøjer
  • Risikoanalyse og -styring og dermed ansvarlig for overvågning, opfølgning og genplanlægning af test
  • Gennemførsel af risikobetonede tests i ERP-miljøerne.
  • Den overordnede testdokumentation
  • Erfaringsopsamling og rapportering
  • Træning og støtte af EWIIs testpersonale
  • Etablering af et rammeværk der på sigt kan benyttes af Servias øvrige kunder

Om dig
Du har en relevant uddannelse indenfor området og du har erfaring fra en lign. stilling som Test Manager. Vi vægter højt, at du har dokumenteret erfaring i opbygning af tilsvarende funktion i en anden virksomhed.

Du har formentlig en teknisk baggrund og har ligeledes erfaring med projektledelse. Du har en koordinerende rolle, så for at få succes i jobbet forventes det, at du er god til at samarbejde og proaktivt påtager dig ansvaret. Det er nødvendigt, at du er struktureret og dygtig til at dokumentere.

Du behøver ikke at have brancheerfaring, men du har erfaring med forskellige testmetoder og testværktøjer og du kan anvende din viden i forhold til alle typer af projekter og organisationer.

Succeskriterier

  • Hurtig onboarding og forståelse for opgaven.
  • Etablering af netværk mod stakeholders.
  • Fastlæggelse af plan for introduktion af test som en disciplin og herefter implementering af denne.

Om EWII

EWII Koncernen er Trekantområdets lokale energiselskab, som består af kommercielle selskaber under EWII A/S og forsyningsselskaber under TREFOR Infrastruktur A/S. Koncernen er organiseret med fem overordnede områder, som hver især bidrager til forsynings- og leveringssikre produkter inden for el, vand, varme og fiber i Trekantområdet.

Om SERVIA 

SERVIA ejes af energiselskaberne EWII, AURA, Nord Energi, LEF, nef Fonden, Bornholms Energi og Forsyning, SEF, Energi Viborg A/S og bistår disse med højt kvalificeret rådgivning og assistance inden for juridiske opgaver, regulering, indkøb og udbud samt projektledelse og porteføljestyring. Virksomheden bygger på et solidt fundament, som pt. består af 16 højt kvalificerede medarbejdere med mange års relevant erfaring.

SERVIA har kontorer i EWII-koncernens domicil i Kolding og du vil derfor blive en del af et alsidigt fagligt miljøpræget af passionerede medarbejdere. Vi er bevidste om, at kompetente og engagerede medarbejdere er en væsentlig forudsætning for at nå vores forretningsmæssige mål. Vi gør derfor en stor indsats for, at du kan udnytte og udvikle dine kompetencer i et meningsfyldt arbejde og under attraktive rammer, hvor vi blandt andet investerer i sikkerhed, arbejdsredskaber og sundhed.

Søg stillingen

Kontakt venligst nedenstående hvis du har spørgsmål. Fremsend venligst din motiverede ansøgning og CV til:

 

expuri                                                                                                            expuri

Klavs Jarl Jørgensen                                                                                        Martin Ingwersen

kjj@expuri.com                                                                                               mi@expuri.com

+ 45 30 24 95 75                                                                                            + 45 31 47 45 34