Jura & Indkøb

Hos jura og indkøb hjælper vi vores andelshavere med en bred vifte af forskellige opgaver. Vi arbejder fokuseret på at skabe værdi for den enkelte andelshaver.
Vi kender forsyningsbranchens særlige udfordringer og leverer kvalificerede, praktiske løsninger – i et sprog, der er til at forstå.

20200818 135544
Fakta om afdelingen

Afdelingen er sammensat af advokater, jurister og indkøbere med en bred vifte af kompetencer, der supplerer hinanden.

Vi er:

 • erfarne forhandlere, der opnår gode priser og kontraktvilkår
 • skarpe på forsyningsbranchens regulering og særlige vilkår
 • bevidste om, at fortrolighed er en væsentlig forudsætning for samarbejdet med vores andelshavere
 • kvalitetsbevidste – vi gør ikke noget halvt
 • dygtige til at kommunikere klart og tydeligt
 • skarpe inden for vores respektive arbejdsområder – og gode til at arbejde sammen for at opnå det bedste resultat for andelshaveren
Vores kernekompetencer
 • Juridisk rådgivning – herunder:
  • Generel erhvervsret (fx selskabsforhold, virksomhedsoverdragelse mv.)
  • Danske og internationale kontrakter
  • Energi- og forsyningsret
  • Entrepriseret (herunder AB-vilkårene)
  • Erfaring med vind, solceller, batterier og ladestandere
  • Ledningsret
  • Graveskader
  • Rådgivning i tvistesager
 • EU udbud - herunder:
  • Udarbejdelse af udbudsmateriale
  • Tovholder på udbudsopgaven
  • Sparring i forbindelse med valg og tilrettelæggelse af udbudsform
  • Deltagelse på forhandlingsmøder
 • Kommercielle indkøb – herunder:
  • Indhentning af tilbud
  • Forhandling med leverandører
  • Udarbejdelse af indkøbsaftaler

Eksempler på services

 • Ad hoc juridisk rådgivning, bistand i tvistesager, strategisk sparring og risikovurdering
 • Udarbejdelse og gennemgang af kontrakter
 • EU udbud - end to end
 • Kommercielle indkøbsopgaver