Andelshavere i SERVIA

SERVIA A.m.b.a er et indkøbs- og servicefællesskab, der er ejet af otte danske energiselskaber. SERVIA bistår bl.a. med indkøb, udbud, jura og projektledelse.

Auraenergi Logo

AURA Energi er et andelsejet energiselskab. Vi er lokalt forankret i det østjyske, og vi har mere end 100 års erfaring med at opbygge og levere kritisk infrastruktur til vores kunder – og det er vi rigtig gode til. Vi bidrager til udviklingen af lokalsamfundet, energirigtigt og digitalt.

At være et andelsselskab betyder, at vores over 108.000 andelshavere – som dermed er ejere - får gavn af virksomhedens overskud, når vi investerer i lokal infrastruktur, innovation og bæredygtighed, og når vi støtter lokale initiativer.

Aktiv 3@72X

Bornholms Energi A/S er et datterselskab af Bornholms Energi & Forsyning Holding A/S. Selskabet sælger el til både privat- og erhvervskunder i hele Danmark. Foruden den frie el-handel har vi også el-forsyningspligt på Bornholm. Det betyder, at selskabet også sælger el til de bornholmske husstande og virksomheder, som ikke har foretaget et aktivt valg af leverandør på el-markedet.

Bornholms Energi A/S tilbyder en række el-produkter målrettet dels privatkunder og dels erhvervskunder.

Aktiv 1@72X (1)

Energi Viborg leverer vand og strøm til boliger og arbejdspladser – primært i Viborg Kommune. Derudover producerer vi varme, som leveres til Viborgs fjernvarmebrugere af byens fire fjernvarmedistributører. Vores produktion af strøm og varme foregår blandt andet på det moderne og naturgasfyrede Viborg Kraftvarmeværk.

Foruden ansvaret for strøm, vand og varme står Energi Viborg for behandling af spildevand og for driften af gadelys og trafiksignaler.

Aktiv 2Hdpi
EWII

EWII er et energiselskab i Trekantområdet. Foruden energirådgivning, inden for koncernens fagområder (el, vand, varme og fiber) samt salg af energi- og bredbåndsydelser, så handler EWII også med energi. EWII har herudover sine egne vindmølleparker. EWII står over for et stort fiberudrulningsprojekt, hvor fiber rulles ud til alle husstande i Trekantområdet. Med fiberen på vej står digitalisering øverst på dagsordenen hos EWII.

 

LEF NY@72X
LEF

Fonden Langelands Elforsyning er en forbrugerstyret fond. Fondens formål er at medvirke til fremskaffelse og distribution af energi til forbrugerne samt at medvirke til anden virksomhed, som på enhver måde har tilknytning til elforsyningen.
Virksomheden er i dag en koncern som ejer og driver flere selskaber.

Ø/strøm A/S - Har siden 2012 tilbudt forskellige elprodukter.
Formålet med selskabet er at levere en konkurrencedygtig elpris, uanset valg, til fordel for kunderne i lokalområdet.

Gadelys Langeland A/S - som ejes sammen med Langeland Kommune, ejer og driver gadelysanlægget på Langeland og Strynø.

rituEL – eller rettelig Fonden rituEL er et binavn til Fonden Langelands Elforsyning, og virker som serviceselskab for koncernen. Formålet er at vores medarbejdere kan arbejde gennem dette serviceselskab for både VEKSEL A/S og Gadelys Langeland, uden at lovgivningen om netselskabers separate identitet bliver overtrådt.

LEF Vind 1 ApS og LEF Vind 2 ApS driver vindmølleproduktion på Nordlangeland – LEF Vind 1 ejer en 3 MW vindmølle ved Lejbølle og LEF Vind 2 ejer 54,5 % af anparterne i en tilsvarende vindmølle, ligeledes i Lejbølle.

Nef Fonden Rgb
nef-koncernen

nef-koncernen blev stiftet i 1967, og i 2000 blev virksomheden ændret til en erhvervsdrivende fond. nef Fonden ejer i dag 3 datterselskaber, Ravdex A/S, nef Strøm A/S og nef Fiber A/S. Vi opererer i forretningsområder, der er underlagt vidt forskellige rammevilkår - fra naturligt monopol med stærk regulering til fri konkurrence.

nef-koncernen beskæftiger knap 40 medarbejdere og er en væsentlig og integreret del af nærområdet. Vi ser gerne, at Nordøstfyn fortsat udvikler sig inden for erhverv, bosætning, fritid og kultur, og vi værner om de tiltag, som bidrager med noget godt til området, og som udvikler fællesskabet.

Aktiv 1@72X (2)

Nord Energi sætter strøm til vendelboernes dagligdag og leverer hurtige stabile fiberforbindelser til deres digitale liv – eller med andre ord: Nord Energi er det lokalforankrede infrastrukturselskab inden for el- og fibernet i Vendsyssel.

Nord Energis vision er at være blandt de mest effektive el-og fibernetselskaber i Danmark samt sikre og udbygge de muligheder et stærkt, stabilt elnet og fibernet giver landsdelen og de godt 98.000 andelshavere i Nord Energi.

Nord Energi-koncernen består af fire selskaber: Nord Energi A.m.b.a., Nord Energi Fibernet A/S, Nord Energi Net A/S og Nord Energi Teknik A/S. Selskabet har hovedsæde i Hjørring med bemandede afdelinger i Skagen og Brønderslev.

Aktiv 1Hdpi
SEF

SEF har altid haft en mission om at bidrage til Sydfyns udvikling, lige fra det første elværk i Svendborg blev indviet i 1906, til vi fik bragt fibernettet til Sydfyn. I elværkets første leveår blev der leveret strøm til 436 lysforbrugere og 56 kraftforbrugere, og dengang kostede el 4 øre pr. Hekto-Watt-Time, hvilket svarer til 40 øre pr. kWh. Det er næsten samme pris som i dag, hvilket blot viser, at SEF Energi hele tiden arbejder på at kunne levere den lavest mulige pris på el til både private forbrugere og virksomheder.

I 1965 blev alle øer i det sydfynske øhav forbundet til elnettet, der således leverede strøm til alle husstande. Samme år kunne elforsyningen også flytte til de lokaler på Fåborgvej, hvor vi stadig har til huse i dag. i 1975 blev det sydfynske område skilt, og Sydfyns Elforsyning blev dannet som en selvejende institution, der forsynede det Svendborg-området med el.

Selskabet blev forløberen til den moderne energikoncern SEF, der i dag både omfatter bl.a. SEF Energi, SEF Fiber A/S, Nærvarme Danmark A/S, FLOW Elnet A/S, Origo Service (binavn til SEF), FiberLAN m.fl.
Efter et ønske om national vækst og en mere moderne fremtoning, skiftede koncernen i 2016 navn til SEF A/S.