Hvad mener vores ejere om os?

"SERVIA leverer stærke projektlederkompetencer ind til styringen af et af EWII’s vigtigste, strategiske projekter, hvor vi bl.a. får hjælp til udarbejdelse af projektdokumenter, businesscases, styregruppematerialer og leverandøraftaler samt koordinering af projektplaner og ressourcer til projektteamet."

Mette Daugård Larsen, Direktør for Forretningsudvikling, Marketing og Branding i EWII A/S

Mette Lykke Bak,

Koncernjurist i SEF A/S

"SERVIA leverer erfaringsbaseret juridisk rådgivning og sparring indenfor vores branche og endda til en meget fordelagtig pris i forhold til markedet - eksempelvis advokater- da de er et non-profit selskab. Samtidig er de særdeles dygtige til at udnytte synergier i branchen."

"SERVIA er altid klar med kvalificeret og fagspecifik juridisk bistand i forhold til de udfordring vi som multiforsyningsselskab oplever, særligt i relation til gæsteprincippet samt håndhævelse af regulativer, hvor vi i dagligdagen ofte har brugt vores ”livline”.

SERVIA varetager på effektiv og kvalificeret vis vores større udbuds- og indkøbsopgaver, og sikrer ved koordinering og volumen i indkøbet ikke alene fornuftige priser men også at gældende regler og lovgivning overholdes – det er styr på det, hvilket især i relation til indkøb til afregning af nettab er en stor fordel."

Tina Wester Dam,

Afdelingsleder i

Bornholms Energi & Forsyning

 

Claus Frank Sørensen,

Direktør i AURA Fiber

”Det er værdifuldt for AURA Fiber, at vi kan trække på den store faglig viden og de kompetencer der er hos SERVIA. Vi har draget stor nytte af SERVIA i forbindelse med udarbejdelse af høringssvar og tilsagn til Erhvervsstyrelsen. SERVIA er trolig fleksibel og hurtig til at løse opgaverne”  

"Samarbejdet med SERVIAs kompetente medarbejdere er både positivt og værdiskabende for Nord Energi Net.

Deres udbudsjuridiske specialister har med stor faglig ekspertise faciliteret flere af vores indkøb – både de enkeltstående og de større EU-udbud, som er lavet i fællesskab i ejerkredsen"

Per Hylle,

Direktør i

Nord Energi Net A/S

 

Olaf Spliid,

Økonomidirektør

i EWII A/S

 

"SERVIA har bygget et værdifuldt fundament for professionel ressourcestyring. Værktøjet giver et overskueligt og fyldestgørende overblik til balancering af en kompliceret koordineringsopgave mellem udbuddet af centrale IT-ressourcer og efterspørgslen fordelt på koncernens mange udviklingsprojekter.

SERVIA underbygger ressourcestyringen med effektive procedurer for alle implicerede parter. Det har medført en betydelig besparelse i tidsforbruget for at opnå og vedligeholde overblikket. Og nej, ingen regneark her. Der er tale om standardværktøjer og rapportering fra projektkuber."