Persondata

Servias DPO-service hjælper med den praktiske håndtering af spørgsmål og udfordringer i relation til behandling af personoplysninger.

20200818 135606
Fakta om afdelingen

Deltagerne i DPO-service får udarbejdet et årshjul, der er tilpasset den enkelte andelshavers behov. Årligt udarbejdes der en oversigt over andelshaverens GDPR-arbejde - med forslag til det kommende års fokusområder. DPO-service indeholder også løbende hjælp og sparring – fx i tilfælde af brud på persondatasikkerheden, ved indgåelse af nye databehandleraftaler, håndtering af kontrol af databehandlere mv.

Som led i DPO-service udsendes der nyhedsbreve, når der sker noget nyt på persondataområdet, der kan være relevant for andelshaverne.

DPO-service omfatter desuden adgang til undervisningsmateriale i form af små film og tests – udarbejdet specifikt til forsyningsbranchen. Antallet af film mv. udbygges løbende og efter behov.