EWIIs Digitale Økosystem

Formål

Det Digitale Økosystem er en af multiforsyningsvirksomheden EWIIs store strategiske indsatser, som skal bidrage til visionen om at blive ”Danmarks mest kundevendte og stærkeste forsyningssupermarked”. Et af afsættene for programmet er ønsket om at gøre kunderne i stand til at træffe oplyste beslutninger i forhold til deres bolig, deres dagligdag og den grønne omstilling. Dette gøres ved at sikre dem en interessant, relevant og motiverende platform til betjening af forsyningsydelser.

20200818 142349

Programmets faser

Inden for programmets levetid, hvor fundamentet for økosystemet skal etableres, kører der en række forskellige projekter, som fokuserer på at skabe en sammenhængende kundeoplevelse på tværs af kanaler og med indhold, som er personaliseret, relevant og af høj kvalitet.

Programmets første fase handlede om synlighed og etablering af en ny webplatform, der teknisk kunne indfri EWIIs nye krav. Herpå blev der lanceret en ny hjemmeside for EWII med et moderne visuelt udtryk.

I den nuværende fase er der fokus på at udbygge webplatformen med en ny selvbetjeningsløsning til privatkunderne, der sammen med EWIIs hjemmeside vil fremtræde som en mere sammenhængende og stærk kundeoplevelse.

I programmets senere faser kommer der fokus på mere personaliseret kommunikation, yderligere personaliseret rådgivning til kunderne og hvordan platformene kan videreudvikles med nye digitale features og services.

En stærkt it-arkitektur som forudsætning

De kundevendte succeskriterier i Det Digitale Økosystem stiller krav til såvel data som den underliggende it-arkitektur. Derfor er en helt central del af programmet at etablere en moderne og forretningsorienteret it-arkitektur, som sikrer den logiske kobling mellem systemer, data og en bedre skalering af nye digitale services. Denne nye it-arkitektur blev etableret i første version som en del af den nye hjemmeside og bliver nu videreudviklet – ikke bare i de efterfølgende faser i Det Digitale Økosystem, men i bredere forstand på tværs af EWIIs øvrige it-projekter og digitaliseringstiltag.

For yderligere information henvises til:

Project Manager: Anders Bennett-Therkildsen, 60 60 99 67 / andb@servia.dk