Implementering af ressourcestyring hos EWII

Ressourcestyringsprocessen er blevet forankret hos EWII. Det bidrager til at skabe overblik over den store efterspørgsel på de mange kompetente nøglemedarbejdere, som skaber fremdrift i EWII’s projektportefølje. Der arbejdes hele tiden på, at få udbud og efterspørgsel til at balancere gennem tæt dialog mellem afdelings- og projektledere. Der har været et øget fokus på tidsregistrering for at skabe den nødvendige transparens og indsigt på tværs af organisationen, hvilket bl.a. giver anledning til at drøfte metoder til estimering. Ressourcestyring spiller en vigtig rolle i projektledelse, fordi der er et stort behov for samarbejde og transparens. Projekternes effektivitet påvirkes, hvis der opstår over- eller underallokering af vigtige nøglemedarbejdere.

Webphoto9

EWII står efterhånden på et godt datagrundlag til at træffe faktabaserede beslutninger omkring håndtering af deres ressourcesituation, men omfanget af ressourcestyringen har fået EWII til at vokse ud af deres Excel ark.

Fra excel til Team Planner

Derfor har EWII valgt at investere i ressourcestyringsværktøjet Team Planner, som understøtter ressourcestyringsprocessen med moderne software. Team Planner implementeres hos EWII gennem oktober måned, og det betyder at Excel ark og manuelle processer bliver udskiftet med en intuitiv og automatiseret løsning, som både vil forbedre kvaliteten af data og frigive tid hos afdelings- og projektledere. I Team Planner kan ressourcer anmodes og allokeres og medarbejdernes ledige (eller manglende) kapacitet til projekter synliggøres.

Business Intelligence

Der er ligeledes et øget fokus på at skabe indsigt og overblik gennem business intelligence. Med de kommende Power BI rapporter som tager udgangspunkt i data fra Team Planner og medarbejdernes tidsregistrering på projekter, bliver der skabt ensartethed og standardiseret rapportering på tværs af organisationen. På den måde bliver det muligt at skabe dag-til-dag overblik, hvor der eksisterer én og samme sandhed i organisationen.

For yderligere information henvises til:

Project Portfolio Manager: Rikke Harders, 30 17 20 05 / rhar@servia.dk