Nye sikringssystemer skal øge overblikket og minimere risikoen for indbrud, nedbrud og cyberangreb

Udfordring 

Hos TREFOR er der kommet flere forskellige sikringssystemer til over en lang årrække. 
Systemlandskabet er vokset, kompleksiteten er steget og flere systemer og komponenter trænger til en udskiftning.   

Ved rettidig omhu kan kompleksiteten og risikoen for indbrud og nedbrud minimeres. 

Med det udgangspunkt er der etableret et projekt under multifor-
syningsselskabet TREFOR. 
Projektet skal bidrage med optimal kontrol og effektiv overvågning af Kokbjerg, alle fiberhuse og installationer hos TREFOR Vand, TREFOR Varme og TREFOR El-net.

Ewii

TREFOR har følgende 3 succeskriterier for en fremtidig løsning:

  1. Monitorerings- og alarmeringsdata kan samles i ét og samme system
  2. Det skal være nemt at integrere til koncernens andre IT-systemer og nyt hardware f.eks. kameraer eller sensorer
  3. Det skal være muligt at udskifte nyt hardware over tid i forhold til alder og økonomi

Hvordan ser løsningen ud?

Succeskriterie nr. 1 og 2 opfyldes ved etablering af et sikringssystem, der er baseret på en åben platform. Det gør det muligt at samle adgangskontrol, tyverisikring, brandalarmering og kameraovervågning på én og samme platform og dermed at samle data og alarmer fra kameraer, sensorer og andre typer af hardware i ét system. Systemet kan skaleres til at imødekomme nuværende og fremtidige forretningsmæssige behov, og der kan integreres til koncernens øvrige IT-systemer. For succeskriterie nr. 3 gælder det, at det ikke nødvendigvis er alle komponenter, der trænger til udskiftning på én gang. Modsat spiller muligheden for rabatter ved storindkøb ind. Sidst, men ikke mindst, så spiller muligheden for indtægtsregulering også en rolle, hvilket skal tages højde for, når masterplanen for udskiftningen skal planlægges.

Viewadvertisementimage

Hvordan gør vi?  

Udgangspunktet for hele projektet er den sikkerhedsvurdering, som TREFOR netop har fået udarbejdet. Sikkerhedsvurderingen er med til at synliggøre, hvor udfordringerne er og hvilke teknologier og systemer, der skal opgraderes og ajourføres først.  

 

For at opnå indsigt i markedet for sikringssystemer og leverandørerne på markedet, så har projektet gennemført en markedsanalyse. Målet var at finde et system baseret på åbne standarder, og her har projektet peget på et system og en leverandør, der i samarbejde med TREFOR vil etablere en POC (Proof Of Concept). 

 

POC’en skal bl.a. efterprøve succeskriterie 1 og 2 og samtidig minimere den tekniske og den økonomiske risiko for projektet. POC’en opdeles i tre faser: Etablering af det tekniske miljø, Systemopsætningen samt en Evalueringsfase. I aftalen er det sikret, at TREFOR kan stoppe samarbejdet efter POC’en, hvis denne ikke lever op til forventningerne. Det forventes, at der kan evalueres på POC’en i løbet af foråret 2021.

 

SERVIA driver projektet i samarbejde med TREFOR selskaberne og Driftsovervågningen. 

 

For yderligere information henvises til:

 

Projektleder: Tim Paludan Larsen, 22 22 50 82/ timl@servia.dk