Repræsentantskabsvalget: En tilbagevendende projektorienteret begivenhed 

Afviklingen af EWII's repræsentantskabsvalg afholdes hvert fjerde år, og grundet dets omfattende natur

udarbejdes der et intensivt projektforløb for at sikre at alt går efter planen. 

20200818 135521

Repræsentantskabsvalget køres med helt klare deadlines for at få valget afholdt på bedste vis.

EWIIs valgregler dikterer en ufravigelig tidsplan, og valgets aktiviteter koordineres og igangsættes iht. tidsplanen.

  • Fast dato for udtræk af datagrundlag
  • Dato for annoncering af valget
  • Dato for kandidatopstillingsperiode
  • Dato for oplysning af kandidater
  • Dato for valget
  • Dato for annoncering af hvem, der er valgt ind

I starten af projektet sikkerhedsvurderes processerne. Sikkerhedsvurderingen er med til at synliggøre, hvor udfordringerne er, og om nødvendigt, at opgradere og ajourføre de teknologier og systemer der understøtter valget. 

Grundlaget for projektet er det datagrundlag, der anvendes til at finde de stemmeberettigede. Her har projektet en opgave i at omsætte valgreglerne til et korrekt datagrundlag. Det skal sikres, at datagrundlaget ikke kan anfægtes under og efter gennemført valghandling. Ligeledes skal projektet sikre, at valgreglerne moderniseres efter behov. 

4Eaf9f5b 5704 4727 Ab9e 616Cbe9f0916 W 960

For at bane vejen for et succesfuldt valg, så skal projektet etablere samarbejde med interne afdelinger f.eks. Marketing, der skal kommunikere om valget til EWII's kunder samt Backoffice, der er behjælpelige med at etablere det nødvendige datagrundlag. Projektet samarbejder også med eksterne leverandører f.eks. den leverandør, der er ansvarlig for det elektroniske opstillings- og afstemningsmodul.

Projektet køres i tæt samarbejde med bestyrelse, direktion og direktionssekretariat for at opnå det bedst mulige valg af selskabets nye repræsentantskabsmedlemmer.  

For yderligere information henvises til:

Niels Christian Hougaard, 30 17 19 08/nich@servia.dk