Tidsbegrænsning for opbevaring af personoplysninger - hvordan sikres behandlingen af persondata?

Persondataforordningen, der fik virkning i maj 2018, har bl.a. medført behov for at sætte fokus på sletning/tidsbegrænsning for opbevaring af
personoplysninger og dataminimering. Mange IT-systemer behandler personoplysninger i større eller mindre omfang, her er der behov for en særlig indsats for at sikre, at reglerne overholdes.

20200818 145617

EWII har iværksat et GDPR-Sletteprojekt, på baggrund af en samlet risikovurdering af systemlandskabet.  Med dette udgangspunkt er der sat fokus på de systemer, hvori der behandles store mængder af personoplysninger (datahjemtagningssystem, afregningssystem og CRM-system).

Projektets overordnede formål er at efterleve persondataforordningens retningslinjer og dermed fjerne den økonomiske og imagemæssige risiko for EWII i forbindelse med behandling af personoplysninger i virksomhedens systemer. 

Delmålene for projektet har været:

  • Lokalisering og klassificering af personoplysninger i de enkelte systemer.
  • Implementering af sletning-, anonymisering- og pseudonymiseringsprocedurer.
  • Etablering af processer og procedurer som sikrer, at EWII efterlever retningslinjerne efter idriftsættelse.
20200818 145512

Klassificeringen af personoplysningerne har til formål at afklare, hvor længe der er et behandlingsformål for den enkelte oplysning. Dette har været input til at kunne styre, hvornår data skal slettes eller anonymiseres via de automatiske procedurer for et givent system, som projektet implementerer. Specielt for procedurerne er, at de tager højde for systemintegrationerne og den udveksling af personoplysninger, der sker mellem systemerne. For hvert system er der udarbejdet et dokument, der dokumenterer opbevaringsperioderne for personoplysninger i systemet samt procedurerne for sletning eller anonymisering af data.

Projektet drives i et samarbejde mellem EWII og SERVIA, hvor Servia stiller projektleder og DPO-funktion til rådighed for projektet. 

For yderligere information henvises til:

Projektleder: Niels Christian Hougaard, 30 17 19 08 / nich@servia.dk