Test Management

Hos vores kunder anvender vi en struktureret tilgang til software test, hvor vi tænker test fra projektets start.
Webphoto7

Produktrisikoanalyse

Vi tester ud fra en risikobaseret testtilgang i vores strategiske projekter. Vi starter med produktrisikoanalysen, hvor vi sammen med leverandøren analyserer IT-løsningen og nedbryder den i testmål.  Testmålene bliver inddelt i risikoklasser ud fra konsekvensen, hvis løsningen ikke virker og sandsynligheden for at løsningen ikke virker.

 

Teststrategi

Når vi har færdiggjort Produktrisikoanalysen, udarbejder vi en teststrategi for det enkelte strategiske projekt. Vi designer vores test, så vi starter med at teste de områder af IT-løsningen, hvor vi har identificeret de største risici.

 

Testplanlægning og testafvikling

Når testdesignet er på plads, planlægger vi testen i testmiljøerne. Under afviklingen følger vi dagligt op på testen og rapporterer til relevante interessenter. Som afslutning på testen udarbejder vi en Testafslutningsrapport og overgiver erfaring fra test til forretningen.

 

Vores kernekompetencer

Støtte til gennemførsel af:

Testanalyse

Testdesign

Testplanlægning

Testcasedesign

Testafvikling

Testopfølgning- og rapportering

Defect Management

Testafslutning

Udarbejdelse af:

Produktrisikoanalyse (PRA)

Testplan inkl. Teststrategi for projekter

Testafslutningsrapport

Desuden arbejder vi med:

Testprocesser

Testdokumentation

Brug af testværktøjer

Uddannelse af testere