Compliance

SERVIAs Team Compliance består af en række compliance-specialister med forskellige uddannelsesmæssige baggrunde. Teamets specialister har mange års erfaring med compliance-rådgivning både i den private og i den offentlige sektor.

I Team Compliance sikrer vi, at SERVIAs ejere, i forhold til de opgaver vi løser sammen, er compliant i henhold til gældende regler og branchestandarder.

Teamet hjælper ejerne med en systematisk og risikobaseret gennemgang af det nuværende compliance-niveau. Derudover assisterer teamet i forhold til opfølgning på og mitigering af kritiske hændelser.

Teamet arbejder med stor ejerinvolvering i alle beslutninger, og rådgivningen og implementeringen af de aftalte tiltag sker altid med udgangspunkt i de ønsker og behov, den enkelte ejer har.

På trods af compliance-reglernes til tider komplekse natur leverer teamet brugbare og praktisk orienterede løsninger – i et sprog der er til at forstå.

Servia

Andelshavere

SERVIA A.m.b.a er et indkøbs- og servicefællesskab, der er ejet af 21 danske energiselskaber

Vores kernekompetencer

Rådgivning vedr. IT-sikkerhed

 • Sparring vedr. generelle IT-sikkerhedsspørgsmål
 • Uddannelse af ledelsen, herunder direktion og bestyrelse
 • Mulighed for at købe NIS2-pakken, hvor SERVIAs IT-sikkerhedsspecialister rådgiver om implementeringen af NIS2-reglerne

Rådgivning vedr. GDPR

 • Sparring vedr. generelle GDPR-spørgsmål
 • Assistance til et målrettet GDPR-løft
 • Mulighed for at købe DPO-pakken, hvor SERVIAs GDPR-specialister bl.a. assisterer ved anmeldelse af brud og besvarelser af henvendelser fra datasubjekter

Rådgivning vedr. Codes of Conduct

 •  Udarbejdelse og opdatering af egne codes of conduct
 • Gennemgang af og sparring på modpartens codes of conduct
 • Udarbejdelse af og rådgivning vedrørende politikker om bl.a. anti-korruption og konkurrenceforhold

Rådgivning vedr. kunde- og leverandørscreening

 • Sparring vedr. sanktioner og handelskontrol
 • Sparring vedr. reglerne om hvidvask og terrorfinansiering
 • Rådgivning vedr. leverandørstyring

Rådgivning vedr. forsikringer

 • Gennemgang af forsikringspolicer
 • Sparring vedr. forsikringsbegivenheder og korrespondance med forsikringsselskaber og mæglere

Rådgivning vedr. ESG

 • Sparring vedr. CSRD (og tilhørende standarder) og CSDDD-reglerne
 • Hjælp til håndtering af rapporteringskrav

Job hos SERVIA

Få et indblik i, hvordan det er at arbejde hos SERVIA

Vil du vide mere?

Kontakt os gerne for nærmere information og spørgsmål.