Hvad mener vores ejere om os?

SERVIA A.m.b.a er servicefællesskab, der er ejet af 21 danske energikoncerner.

Vi arbejder for vores andelshaveres succes, og bistår dem med en lang række af opgaver inden for jura og indkøb, økonomisk regulering af el-, vand-, varme-,  og fibernet, affald, compliance, indkøbs- og kontraktanalyse.

“Samarbejdet med SERVIA er særdeles værdifuldt for et lille netselskab som vores. I en tid hvor sager om ledningsret og gæsteprincip er under pres fra omverdenen, er den juridiske bistand fra SERVIA qua deres faglige ekspertise og hurtige sagsbehandling med til at sikre, at vi kan koncentrere os om vores primære opgaver.”

Torben Larsen
Direktør for RAVDEX A/S

“SERVIA leverer stærke projektlederkompetencer ind til styringen af et af EWII’s vigtigste, strategiske projekter, hvor vi bl.a. får hjælp til udarbejdelse af projektdokumenter, businesscases, styregruppematerialer og leverandøraftaler samt koordinering af projektplaner og ressourcer til projektteamet.”

Mette Daugård Larsen
Direktør for Forretningsudvikling, Marketing og Branding i EWII A/S

“SERVIA leverer erfaringsbaseret juridisk rådgivning og sparring indenfor vores branche og endda til en meget fordelagtig pris i forhold til markedet – eksempelvis advokater- da de er et non-profit selskab. Samtidig er de særdeles dygtige til at udnytte synergier i branchen.”

Mette Lykke Bak
Koncernjurist i SEF A/S

“Som Projektleder for NIS projekt i EWII Fibernet har jeg gælde af SERVIA’s viden og erfaring for IT sikkerhed og processer angående risikostyring, samt organisatoriske referencer. Det har væsentligt bidraget til forståelse og fremdrift, også af implementering af Ledelsessystem for informationssikkerhed.”

Tom Honoré
Projektleder, NIS projekt, EWII Fibernet

”Det er værdifuldt for AURA Fiber, at vi kan trække på den store faglig viden og de kompetencer der er hos SERVIA. Vi har draget stor nytte af SERVIA i forbindelse med udarbejdelse af høringssvar og tilsagn til Erhvervsstyrelsen. SERVIA er trolig fleksibel og hurtig til at løse opgaverne”

Claus Frank Sørensen
Direktør i AURA Fiber

“Samarbejdet med SERVIAs kompetente medarbejdere er både positivt og værdiskabende for Nord Energi Net.”

“Deres udbudsjuridiske specialister har med stor faglig ekspertise faciliteret flere af vores indkøb – både de enkeltstående og de større EU-udbud, som er lavet i fællesskab i ejerkredsen.”

Per Hylle
Direktør i Nord Energi Net A/S

“SERVIA har bygget et værdifuldt fundament for professionel ressourcestyring. Værktøjet giver et overskueligt og fyldestgørende overblik til balancering af en kompliceret koordineringsopgave mellem udbuddet af centrale IT-ressourcer og efterspørgslen fordelt på koncernens mange udviklingsprojekter.”

“SERVIA underbygger ressourcestyringen med effektive procedurer for alle implicerede parter. Det har medført en betydelig besparelse i tidsforbruget for at opnå og vedligeholde overblikket. Og nej, ingen regneark her. Der er tale om standardværktøjer og rapportering fra projektkuber.”

Olaf Spliid
Økonomidirektør for EWII A/S

“SERVIA er altid klar med kvalificeret og fagspecifik juridisk bistand i forhold til de udfordring vi som multiforsyningsselskab oplever, særligt i relation til gæsteprincippet samt håndhævelse af regulativer, hvor vi i dagligdagen ofte har brugt vores ”livline”.

“SERVIA varetager på effektiv og kvalificeret vis vores større udbuds- og indkøbsopgaver, og sikrer ved koordinering og volumen i indkøbet ikke alene fornuftige priser men også at gældende regler og lovgivning overholdes – det er styr på det, hvilket især i relation til indkøb til afregning af nettab er en stor fordel.”

Tina Wester Dam
Afdelingsleder, Bornholms Energi & Forsyning

Andelshavere

SERVIA A.m.b.a er et indkøbs- og servicefællesskab, der er ejet af 21 danske energiselskaber

Vil du vide mere?

Kontakt os gerne for nærmere information og spørgsmål.