Om SERVIA

Et nyt stærkt samarbejde tog sin begyndelse i april 2019

Syv energiselskaber påbegyndte dialogen om at skabe et anderledes og tæt samarbejde i energibranchen i vinteren 2018/2019. Der var et ønske om at skabe et samarbejde, hvor der er plads til alle – men som skulle bidrage til at medvirke til at løse den komplekse regulering, der præger energi- og forsyningsbranchen. Parterne havde et ønske om at skabe et samarbejde, hvor de deltagende selskaber kunne nedbringe de høje og unødvendige administrationsomkostninger, der er forbundet med at leve op til de komplekse regler. Idéen om at starte et indkøbsfællesskab og de synergier, der er forbundet med at købe ind i fællesskab, blev hurtigt tydelige, og blev startskuddet til SERVIA.

En anden udfordring som flere af selskaberne havde til fælles var, at det var vanskeligt at rekruttere de nødvendige specialister. Både forbi der gennem flere år har været heftig konkurrence på arbejdsmarkedet, men flere oplevede også udfordringer med at skabe det fornødne faglige miljø for at kunne fastholde de dygtige medarbejdere. SERVIAs ydelser består af opgaver inden for jura og indkøb, økonomisk regulering af el, vand, varme og fibernet, compliance, indkøbs- og kontraktanalyse. Andelsselskabet blev til virkelighed den 12. april 2019. Sidenhen er flere energiselskaber kommet til og SERVIA har pt. 21 andelshavere, der er fordelt over hele landet.

Med kontor i Kolding og Helsingør er SERVIA tæt på sine andelshavere i både Øst- og Vestdanmark. Størstedelen af vores medarbejdere er samlet på SERVIAs hovedkontor i Kolding, som er opdelt i afdelingerne jura og indkøb, compliance og regulering. Kontoret i Helsingør er primært en dublet af udbudsteamet i Kolding, men med fysisk nærhed til andelshaverne i Storkøbenhavn og Nordsjælland.

Fakta om SERVIA:

  • Etableret i april 2019
  • Ejet af 21 danske energiselskaber
  • 30 ansatte
  • Kontor i Kolding og Helsingør

Andelshavere

SERVIA A.m.b.a er et indkøbs- og servicefællesskab, der er ejet af 21 danske energiselskaber

Vil du vide mere?

Kontakt os gerne for nærmere information og spørgsmål.