Økonomisk regulering

Afdelingen ”Økonomisk regulering” består af en række økonomisk uddannede specialister med erfaring indenfor økonomisk regulering af forskellige forsyningssektorer.

Vi har mange års erfaring og et indgående kendskab til branchen som helhed, herunder lovgivning, politiske, økonomiske og strategiske aspekter. Det kombinerer vi med vores kompetencer inden for bl.a. analyser, økonomiske modeller og formidling.

Med udgangspunkt i vores kompetencer, der er blandt nogle at de stærkeste på området, leverer vi højt kvalificerede, værdiskabende og praktisk orienterede løsninger og rådgivning.

I Økonomisk regulering er vi

 • erfarne i arbejdet med økonomisk regulering indenfor elnet, vand og varmesektoren
 • skarpe på at omsætte forsyningsbranchens regulering til værdiskabende initiativer hos andelshaverne
 • dygtige til at facilitere erfaringsudveksling mellem andelshavere
 • dedikerede til at arbejde i hele spektret mellem strategisk, politisk og operationelt arbejde indenfor økonomiske discipliner i reguleringen
 • efterspurgte i branchen i forhold til at bidrage til udvikling af regulering af forskellige sektorer
 • dybt fortrolige med myndighedernes arbejdsprocesser

Vores kernekompetencer

Generelt

 • Myndighedsdialog og høringssvar
 • Forretningsforståelse
 • Forretningsstyring og opbygning af data- og rapporteringsgrundlag
 • Strategiske og politiske processer
 • Forståelse og påvirkning ift. regulatorisk udvikling
 • Tæt samarbejde med brancheforeninger
 • Vi arbejder på politisk, strategisk, taktisk og operationelt niveau

Elnet

 • Internt overvågningsprogram
 • Aftalers markedsmæssighed
 • Formidling af reguleringsemner, herunder bestyrelseskurser
 • Benchmarking
 • Indtægtsrammefremskrivninger
 • Indtægtsrammebudgetter og differencestyring
 • Tarifmodeller

Vand og spildevand

 • Teknisk vand
 • Fremskrivning af økonomiske rammer
 • Tillægsansøgninger
 • Benchmarking
 • Markedsmæssighed

Varme

 • Prisregulering
 • Forrentning af indskudskapital
 • Tariffer

Affald

 • Omkostningsfordeling
 • Takstfastsættelse
 • Prisloftsregulering

Andelshavere

SERVIA A.m.b.a er et indkøbs- og servicefællesskab, der er ejet af 21 danske energiselskaber

Vil du vide mere?

Kontakt os gerne for nærmere information og spørgsmål.