Jura & Indkøb

Jura & Indkøb består af en række specialister, der alle brænder for at levere ydelser fra højeste faglige hylde.

Medarbejderne har gennem mange års forskellige erfaringer fra energi- og forsyningsbranchen et indgående kendskab til branchens parter, markedsforhold, lovgivning, politiske aspekter mv.

På den baggrund leverer Jura & Indkøb kvalificerede, værdiskabende og praktisk orienterede løsninger – i et sprog, der er til at forstå.

Afdelingen er delt i to

 • Jura, der hjælper andelshaverne med et bredt spænd af forskellige opgaver af juridisk karakter.
 • Indkøb, der hjælper andelshaverne med rådgivning om og gennemførelse af EU-udbud samt diverse indkøbsopgaver af kommerciel karakter. Derudover skaber Indkøb værdi for andelshaverne med løsninger inden for kontraktstyring og indkøbsanalyse.

Jura & Indkøb er

 • erfarne forhandlere, der opnår gode priser og kontraktvilkår

 • skarpe på forsyningsbranchens regulering og særlige vilkår

 • bevidste om, at fortrolighed er en væsentlig forudsætning for samarbejdet med vores andelshavere

 • kvalitetsbevidste og gør ikke noget halvt

 • dygtige til at kommunikere klart og tydeligt

 • skarpe inden for afdelingens respektive arbejdsområder – og gode til at arbejde sammen for at opnå det bedste resultat for andelshaverne

Servia

Vores kernekompetencer

Juridisk rådgivning

 • Generel erhvervsret (fx selskabsforhold, virksomhedsoverdragelse mv.)
 • Danske og internationale kontrakter
 • Energi- og forsyningsret
 • Entrepriseret (herunder AB-vilkårene)
 • Vind, solceller, batterier og ladestandere
 • Ledningsret
 • Graveskader
 • Rådgivning i tvistesager

EU-udbud

 • Sparring i forbindelse med valg og tilrettelæggelse af udbudsform
 • Udarbejdelse af udbudsmateriale
 • Tovholder på og rådgiver omkring udbudsopgaven
 • Deltagelse på forhandlingsmøder

Kommercielle indkøb

 • Indhentning af tilbud
 • Forhandling med leverandører
 • Udarbejdelse af indkøbsaftaler

Kontraktstyring

 • Arkivering af andelshavernes kontrakter
 • Rettidig opfølgning på aftalte frister
 • Udarbejdelse af statusrapporter

Indkøbsanalyse

 • Analyse af andelshavernes indkøbsdata
 • Levering af nøgletalsrapporter
 • Strategisk indkøbsrådgivning baseret på faktiske forbrugsdata

Andelshavere

SERVIA A.m.b.a er et indkøbs- og servicefællesskab, der er ejet af 21 danske energiselskaber

Vil du vide mere?

Kontakt os gerne for nærmere information og spørgsmål.