Andelshavere
i SERVIA

AURA

AURA Energi er et andelsejet energiselskab. Vi er lokalt forankret i det østjyske, og vi har mere end 100 års erfaring med at opbygge og levere kritisk infrastruktur til vores kunder – og det er vi rigtig gode til. Vi bidrager til udviklingen af lokalsamfundet, energirigtigt og digitalt.

At være et andelsselskab betyder, at vores over 108.000 andelshavere – som dermed er ejere – får gavn af virksomhedens overskud, når vi investerer i lokal infrastruktur, innovation og bæredygtighed, og når vi støtter lokale initiativer.

Du kan læse mere om Aura på www.aura.dk

Viborg_Energi_logo

Energi Viborg

Energi Viborg er en multiforsyningsvirksomhed, der leverer forsyningstjenester til boliger og arbejdspladser indenfor områderne strøm, vand og spildevand.

Koncernen varetager derudover driften af gadelys og trafiksignaler i Viborg Kommune.

Energi Viborg er moderselskab for 6 selvstændige datterselskaber, der i alt beskæftiger omkring 105 medarbejdere.

Du kan læse mere om Energi Viborg på www.energiviborg.dk

EWII

EWII

EWII er et energiselskab i Trekantområdet. Foruden energirådgivning, inden for koncernens fagområder (el, vand, varme og fiber) samt salg af energi- og bredbåndsydelser, så handler EWII også med energi. EWII har herudover sine egne vindmølleparker. EWII står over for et stort fiberudrulningsprojekt, hvor fiber rulles ud til alle husstande i Trekantområdet. Med fiberen på vej står digitalisering øverst på dagsordenen hos EWII.

Du kan læse mere om EWII på www.ewii.dk

Fonden Langelands Elforsyning

Fonden Langelands Elforsyning

Fonden Langelands Elforsyning er en forbrugerstyret fond. Fondens formål er at medvirke til fremskaffelse og distribution af energi til forbrugerne samt at medvirke til anden virksomhed, som på enhver måde har tilknytning til elforsyningen.
Virksomheden er i dag en koncern som ejer og driver flere selskaber.

Ø/strøm A/S – Har siden 2012 tilbudt forskellige elprodukter.
Formålet med selskabet er at levere en konkurrencedygtig elpris, uanset valg, til fordel for kunderne i lokalområdet.

Gadelys Langeland A/S – som ejes sammen med Langeland Kommune, ejer og driver gadelysanlægget på Langeland og Strynø.

rituEL – eller rettelig Fonden rituEL er et binavn til Fonden Langelands Elforsyning, og virker som serviceselskab for koncernen. Formålet er at vores medarbejdere kan arbejde gennem dette serviceselskab for både VEKSEL A/S og Gadelys Langeland, uden at lovgivningen om netselskabers separate identitet bliver overtrådt.

LEF Vind 1 ApS og LEF Vind 2 ApS driver vindmølleproduktion på Nordlangeland – LEF Vind 1 ejer en 3 MW vindmølle ved Lejbølle og LEF Vind 2 ejer 54,5 % af anparterne i en tilsvarende vindmølle, ligeledes i Lejbølle.

Du kan læse mere om Fonden Langelands Forsyning på www.lef.dk

nef-koncernen

nef-koncernen blev stiftet i 1967, og i 2000 blev virksomheden ændret til en erhvervsdrivende fond. nef Fonden ejer i dag 3 datterselskaber, Ravdex A/S, nef Strøm A/S og nef Fiber A/S. Vi opererer i forretningsområder, der er underlagt vidt forskellige rammevilkår – fra naturligt monopol med stærk regulering til fri konkurrence.

nef-koncernen beskæftiger knap 40 medarbejdere og er en væsentlig og integreret del af nærområdet. Vi ser gerne, at Nordøstfyn fortsat udvikler sig inden for erhverv, bosætning, fritid og kultur, og vi værner om de tiltag, som bidrager med noget godt til området, og som udvikler fællesskabet.

Du kan læse mere om Nef-Koncernen på www.nef.dk

Nord Energi

Nord Energi

Nord Energi sætter strøm til vendelboernes dagligdag og leverer hurtige stabile fiberforbindelser til deres digitale liv – eller med andre ord: Nord Energi er det lokalforankrede infrastrukturselskab inden for el- og fibernet i Vendsyssel.

Nord Energis vision er at være blandt de mest effektive el-og fibernetselskaber i Danmark samt sikre og udbygge de muligheder et stærkt, stabilt elnet og fibernet giver landsdelen og de godt 100.000 andelshavere i Nord Energi.

Nord Energi-koncernen består af fire selskaber: Nord Energi A.m.b.a., Nord Energi Fibernet A/S, Nord Energi Net A/S og Nord Energi Teknik A/S. Selskabet har hovedsæde i Hjørring med bemandede afdelinger i Skagen og Brønderslev.

Du kan læse mere om Nordenergi på www.nordenergi.dk

SEF

SEF Energi

SEF har altid haft en mission om at bidrage til Sydfyns udvikling, lige fra det første elværk i Svendborg blev indviet i 1906, til vi fik bragt fibernettet til Sydfyn. I elværkets første leveår blev der leveret strøm til 436 lysforbrugere og 56 kraftforbrugere, og dengang kostede el 4 øre pr. Hekto-Watt-Time, hvilket svarer til 40 øre pr. kWh. Det er næsten samme pris som i dag, hvilket blot viser, at SEF Energi hele tiden arbejder på at kunne levere den lavest mulige pris på el til både private forbrugere og virksomheder.

I 1965 blev alle øer i det sydfynske øhav forbundet til elnettet, der således leverede strøm til alle husstande. Samme år kunne elforsyningen også flytte til de lokaler på Fåborgvej, hvor vi stadig har til huse i dag. i 1975 blev det sydfynske område skilt, og Sydfyns Elforsyning blev dannet som en selvejende institution, der forsynede det Svendborg-området med el.

Selskabet blev forløberen til den moderne energikoncern SEF, der i dag både omfatter bl.a. SEF Energi, SEF Fiber A/S, Nærvarme Danmark A/S, FLOW Elnet A/S, Origo Service (binavn til SEF), FiberLAN m.fl.
Efter et ønske om national vækst og en mere moderne fremtoning, skiftede koncernen i 2016 navn til SEF A/S.

Du kan læse mere om SEF Energi på www.sef.dk

Frederiksberg Forsyning

Frederiksberg Forsyning

Frederiksberg er byens grønne hjerte, og hos Frederiksberg Forsyning arbejder vi målrettet for at sikre livskvalitet og bæredygtighed i kundernes dagligdag og lokalsamfundet på Frederiksberg – nu og i fremtiden. Derfor bidrager vi aktivt til byens klimasikring og bæredygtige udvikling, og vi arbejder hele tiden på at udvikle nye og mere bæredygtige løsninger inden for vand og energi i samarbejde med udvalgte partnere og interessenter.

Kernen af vores arbejde er at sikre Frederiksberg stabil og sikker adgang til klimavenlig vand og energi af høj kvalitet. Det gør vi ved at levere gas, vand, fjernkøling og –varme, producere vindenergi samt bortlede regn- og spildevand.

Du kan læse mere om Frederiksberg Forsyning på www.frb-forsyning.dk

Bornholms Energi & Forsyning

Bornholms Energi & Forsyning

Bornholms Energi A/S er et datterselskab af Bornholms Energi & Forsyning Holding A/S. Selskabet sælger el til både privat- og erhvervskunder i hele Danmark. Foruden den frie el-handel har vi også el-forsyningspligt på Bornholm. Det betyder, at selskabet også sælger el til de bornholmske husstande og virksomheder, som ikke har foretaget et aktivt valg af leverandør på el-markedet.

Bornholms Energi A/S tilbyder en række el-produkter målrettet dels privatkunder og dels erhvervskunder.

Du kan læse mere om Bornholms Energi & Forsyning på www.beof.dk

Vestforsyning

Vestforsyning

Vestforsyning er et multiforsyningsselskab med hovedsæde i Holstebro. Vores hovedopgaver er forsyning af el, vand, varme og rensning af spildevand. Men også vindmøller og anden grøn energi fylder meget i vores virksomhed. Bl.a. driver vi sammen med Struer Kommune Maabjerg Energy Center, som pt består af et biogasanlæg og et forbrændingsanlæg.

Du kan læse mere om Vestforsyning på www.vestforsyning.dk

Tarm Elværk A.m.b.a.

Tarm Elværk A.m.b.a.

Tarm Elværk har siden 1904 forsynet de private tarmboere såvel som industrien med strøm i lokalområdet.

Tarm Elværk Net A/S blev etableret i 2000 således, at vi nu både er net- og forsyningsvirksomhed. Værket har gennem årerne altid været drevet af egen bestyrelse og medarbejdere, som har været, og stadig er, engageret i byens og egnens udvikling. Vi leverer strøm til ca. 2400 forbrugere i dag.

Vi har alle dage haft et tæt samarbejde med Tarm Varmeværk A.m.b.a.

Du kan læse mere om Tarm Elværk på www.tev.dk

Silkeborg Forsyning

Silkeborg Forsyning

Silkeborg Forsyning er et kommunalt ejet multiforsyningsselskab, som beskæftiger ca. 140 kompetente og engagerede medarbejdere. I samarbejde med eksterne leverandører leverer Silkeborg forsyning hver dag komfortabel, stabil og konkurrencedygtig fjernvarme og rent og velsmagende drikkevand til mange tusinde kunder i Silkeborg Kommune. Vi står også for den miljøbevidste håndtering af affald og spildevand i hele Silkeborg Kommune.

Samlet set når vi alle Silkeborg Kommunes omkring 96.000 borgere med en eller flere af vores ydelser. Vores kunder er meget vigtige for os, og vi vil fortsat forbedre og videreudvikle kundeoplevelsen.

Vi lytter til vores omverden og skaber innovative forsyningsløsninger i samspil med vores kunder og interessenter med fokus på miljø, klima og forsyningssikkerhed.

Du kan læse mere om Silkeborg Forsyning på www.silkeborgforsyning.dk

Hillerød Forsyning

Hillerød Forsyning

Hillerød Forsyning er en koncern, der består af otte selskaber. Vi er 100 % ejet af Hillerød Kommune og er et selvstændigt aktieselskab, som ledes af en direktion og en bestyrelse.

Vi sørger for, at borgerne i Hillerød har rent vand i hanen, varme i rørene, og at der bliver håndteret spildevand og sorteret og afhentet affald. Vi understøtter vores kunders sundhed og hverdagsliv og har fokus på at udvikle bæredygtige løsninger til fordel for miljø, klima og fremtidige generationer.

Du kan læse mere om Hillerød Forsyning på www.hfors.dk

Forsyning Helsingør

Forsyning Helsingør

Forsyning Helsingør er et multiforsyningsselskab, der leverer el, vand og varme og sørger for, at affald og spildevand kommer godt væk. Vi er aktive i den grønne omstilling og hjælper vores kunder til at få en mere bæredygtig hverdag.. Vi er 200 medarbejdere som arbejder med forsyning.

Du kan læse mere om Forsyning Helsingør på www.fh.dk

Fredensborg Forsyning

Fredensborg Forsyning

Fredensborg Forsyning A/S leverer rent drikkevand, renser spildevand og henter affald for vores kunder i Fredensborg Kommune. Fredensborg Forsyning består af fem aktieselskaber, som er 100 % ejet af Fredensborg Kommune. Vi er ca. 50 medarbejdere til løsning af drifts- og anlægsopgaverne i forsyningen.

Du kan læse mere om Fredensborg Forsyning på www.fredensborgforsyning.dk

Gribskov Forsyning

Gribskov Forsyning

Gribskov Forsyning A/S er en selvstændig forsyningsenhed, som er 100 procent ejet af Gribskov Kommune. Via datterselskaberne Gribskov Spildevand A/S og Gribskov Genbrug & Ressourcer A/S står vi for at håndtere al spildevand og affald i Gribskov Kommune.

Vi ser det som en af vores fornemmeste opgaver at bidrage til en mere bæredygtig fremtid, og derfor er vi i fuld gang med at omlægge vores spildevandshåndtering, så gamle og utidssvarende anlæg bliver afløst af nye, moderne anlæg baseret på den bedste teknologi. Tilsvarende er vi i gang med at omlægge kommunens affaldsordning, så der bliver langt større fokus på at genbruge og genanvende vores ressourcer.

Du kan læse mere om Gribskov Forsyning på www.gribskovforsyning.dk

Halsnæs Forsyning

Halsnæs Forsyning

Halsnæs Forsyning A/S er et multiforsyningsselskab, som forsyner kunder i Halsnæs Kommune med fjernvarme, drikkevand, spildevands- og affaldshåndtering. Vi er 95 medarbejdere med hovedkontor på Havnevej i Frederiksværk.

Du kan læse mere om Halsnæs Forsyning på www.hnf.dk

Samn Forsyning ApS

Samn Forsyning ApS

Horsens Vand og Odder Spildevand indtrådte i 2017 i det fælles serviceselskab Samn Forsyning, hvor drift og administration er samlet, og ca. 100 medarbejdere er beskæftiget.

Samn Forsyning ApS varetager indvinding, behandling og distribution af 4,5 mio. m3 drikkevand. Herudover renses ca. 15 mio. m3 regn- og spildevand om året. Det hører også med, at Samn Forsyning ønsker at være en mærkbar gevinst for sine kunder, miljøet og fremtiden og arbejder for at være en dynamisk og innovativ virksomhed, der lægger vægt på at deltage aktivt i udviklingen af Horsens og Odder Kommune.

Læs mere om Samn Forsyning ApS på www.samn.dk

REFA

REFA

REFA er et multiforsyningsselskab på Lolland-Falster med flere end 140 ansatte. Vi har fokus på genbrug, ressource udnyttelse, energiproduktion og grøn omstilling. Vi driver to kraftvarmeværker. Det ene producerer affaldsenergi, det andet producerer el og varme baseret på halm. Desuden driver vi fem varmeværker baseret på halm, flis og solenergi. Vi driver også to miljøcentre, 17 genbrugspladser samt indsamler og afsætter affald og genbrug fra borgere og sommerhusejere på Lolland Falster.

Læs mere om REFA på www.refa.dk

Hammel Elforsyning

Hammel Elforsyning Net

Hammel Elforsyning Net er et mindre elnetselskab som har forsyningsområde primært i Hammel by. Vores arbejde består i at drifte, vedligeholde og udbygge elnettet i vores forsyningsområde.

Selskabet har ca. 4.000,- forbrugere.

Du kan læse mere om Hammel Elforsyning på www.hammelelforsyning.dk

Thy-Mors Energi

Thy-Mors Energi

Thy-Mors Energi er et andelsselskab med 44.000 andelshavere i Thy og på Mors. Vi har en klar plan for konstant at ville udvikle os selv og vores omgivelser. Med begge ben på jorden og blikket rettet mod horisonten. For sammen skal vi favne, forme og udfordre fremtiden. Vi tror på en fælles fremtid, der er elektrificeret, digital og baseret på vedvarende energi, og med udgangspunkt i el- og fiberinfrastrukturen sikrer vi et lokalsamfund, der altid er i udvikling.

Du kan læse mere om Hammel Elforsyning på www.thymors.dk

Hvad mener vores ejere om os?

Vil du vide mere?

Kontakt os gerne for nærmere information og spørgsmål.