Regulering 

Vi rådgiver og yder sparring om regulering af el-, vand-, varme-, affalds- og fibersektoren, herunder bidrager til regulatorisk optimering i de enkelte sektorer.
Vi oversætter kompliceret regulering til strategiske indsatser såvel som operationelle værktøjer.

20200818 142349
Fakta om afdelingen

Afdelingen består af 5 reguleringsspecialister, der har mange års erfaring indenfor forsyningssektoren.

Vores opgave er at optimere det økonomiske råderum og sikre størst mulig fleksibilitet for ejerselskaberne samtidig med, at vi minimerer risiko ved at have fokus på en høj grad af regulatorisk compliance.

Vi har derudover en vigtig opgave i at etablere rettidig overvågning og assistere til implementering af nye tiltag, f.eks. indenfor indtægtsrammeregulering, benchmarking og intern overvågning. Endelig giver vi politiske indspark til udvikling af regulering på el-, vand-, varme-, affalds- og fiberområdet.

20200818 135723
Vores kernekompetencer
 • Økonomisk regulering – herunder 
  • Forecast og optimering
  • Økonomiske analyser af reguleringen samt strategiske tiltag
  • Operationelle modeller for bl.a. tariffer, indtægtsrammebudgetter og benchmarking
  • Indberetning af økonomiske data, men især tillægsansøgninger og dokumentationskrav
 • Intern overvågning – herunder
  • Program for intern overvågning
  • Årsberetning for intern overvågning
  • Habilitetsregler
  • Koncerninterne samhandelsaftaler og markedsmæssighed
  • Bestyrelsesuddannelse
 • Regulatorisk overvågning
  • Politisk indspark til ny regulering
  • Overvågning af ændringer til reguleringen
  • Udarbejdelse af høringssvar