Regulering 

Vi rådgiver og yder sparring om regulering af el-, vand-, varme- og fibersektoren, herunder bidrager til regulatorisk optimering.
Vi kommunikerer klart og let forståeligt, og oversætter kompliceret regulering til operationelle processer og procedurer.

20200818 142349
Fakta om afdelingen

Afdelingen består af to reguleringsspecialister. Vi har tilsammen 20 års erfaring indenfor forsyningssektoren.

Vores opgave er at optimere det økonomiske råderum og sikre størst mulig fleksibilitet for ejerselskaberne samtidig med, at vi minimerer risiko ved at have fokus på en høj grad af regulatorisk compliance.

Vi har derudover en vigtig opgave i at etablere rettidig overvågning og assistere til implementering af nye tiltag, f.eks. indenfor indtægtsrammeregulering, benchmarking og intern overvågning. Endelig giver vi politiske indspark til udvikling af regulering på el-, vand-, varme- og fiberområdet.

20200818 135723
Vores kernekompetencer
 • Indtægtsrammeregulering – herunder
  • Forecast og optimering
  • Forecast af differencer
  • Tilpasning og udglatning af tariffer
 • Benchmarking – herunder
  • Simulering af individuelle effektiviseringskrav
  • Overblik over omkostninger der kan holdes ude
  • Leveringskvalitet
 • Intern overvågning – herunder
  • Program for intern overvågning
  • Årsberetning for intern overvågning
  • Auditering
  • Koncerninterne samhandelsaftaler og markedsmæssighed
 • Regulatorisk overvågning
  • Politisk indspark til ny regulering
  • Overvågning af ændringer til reguleringen
  • Udarbejdelse af høringssvar