3. Maj 2023

Bedre sent end aldrig. Vi skyder foråret i gang med et nyhedsbrev

Tavsheden skyldes heldigvis ikke manglende nyheder. Dem har vi masser af. I denne uge afholder vi generalforsamling, og det er nu med hele 18 andelshavere i SERVIA. Vi er stolte over, at så mange selskaber har valgt at blive andelshavere i SERVIA. Med tilgangen af nye andelshavere har vi også åbnet kontor i Helsingør. Dette kan du læse mere om i nyhedsbrevet. Ud over flere nye andelshavere har vi også fået flere dygtige kollegaer ansat. Vi har derfor medsendt oversigt over kontaktdata, så I dels kan se, hvem vi er, men også hvem I skal tage fat i, når I har behov for hjælp.

Pernille Iversen, Direktør SERVIA

Jura & Indkøb

Indkøbskontoret i Øst og Vest

I flere år har SERVIA gennemført udbud og indkøb på vegne af andelshavere i både Øst- og Vestdanmark. Med indtræden af flere nordsjællandske forsyningsselskaber ved årsskiftet har vi taget konsekvensen og åbnet et kontor i Østdanmark den 1. januar 2023. Nærmere bestemt i Forsyning Helsingørs domicil i udkanten af Helsingør. Dermed er vi fysisk nærmere særligt vores andelshavere i hovedstadsområdet og Bornholm.

Planen er, at kontoret skal bemandes af tre medarbejdere. Jacob Løvenstjerne, der har erfaring fra det tidligere Nordkøb A/S, startede kontoret op den 1. januar 2023. Cathrine Carøe blev ansat den 20. februar, og så er vi fortsat på udkig efter en tredje udbudskonsulent.

Ideen er dog fortsat, at alle medarbejdere i udbud og indkøb kan servicere alle andelshavere på tværs af landet, og medarbejderne i Helsingør refererer også til juridisk chef Martin Højbjerg Kjær i Kolding.

Kontaktperson: Cathrine Carøe/Jacob Løvenstjerne

 

Energiområdet rammes af yderligere regulering: Der er nye regler på vej for offentlige kontrakter vedrørende kritisk infrastruktur, der indgås med ordregivere inden for energiområdet. Indtil videre gælder reglerne udelukkende for offentlige kontrakter, men der er allerede tale om en udvidelse af anvendelsesområdet.

Fra sommeren 2023 er det planen, at alle leverandører på ovennævnte offentlige kontrakter skal screenes og godkendes af Erhvervsstyrelsen inden, der kan indgås kontrakt. Det foreliggende lovforslag indebærer således ikke store byrder for ordregivere, da det blot skal sikres, at leverandørerne er godkendt inden, der kan indgås kontrakt. Det er således en proces, der minder om serviceattesten i offentlige udbud. Praktikken i forbindelse med godkendelsen skulle tage op til 45 dage, men det er dog endnu uafklaret, hvordan de nye krav opfyldes i praksis.

Reglerne er fortsat kun et lovforslag, så vi følger udviklingen tæt og orienterer, hvis der sker væsentlige ændringer.

Kontaktperson: Jens Hay Pedersen

 

Er alle klar til LER 2.0? Den 30. juni i år udløber overgangsordningen i LER-loven.

Det betyder, at der pr. 1. juli træder en række skærpede krav i kraft for ledningsejerne: Hovedpunkterne er digitalisering af ledningsnettet og kortere frist for udlevering af ledningsoplysninger.

Hvor ledningsejerne i dag sender ledningsoplysninger uden om LER, når de modtager en anmodning om udlevering af ledningsoplysninger, skal de fremadrettet sende oplysningerne ind til LER, i et bestemt ensartet, digitalt format. Dette vurderes at kræve indkøb af en IT-løsning.

Der bliver også ændret radikalt på fristerne: Hvor den nuværende ordning giver en frist på 5 arbejdsdage til udlevering af ledningsoplysninger, så skal de med den nye ordning kunne udleveres på 2 timer.

Kontaktperson: Esben Westphal Bjerregård

 

Compliance

Nyt Compliance Team:

Med alt det der sker i verden, er compliance kommet endnu mere i fokus. Derfor har SERVIA etableret et dedikeret Compliance Team, der står klar til at assistere jer gennem generel rådgivning og skræddersyede løsninger. Aktuelt består teamet af en IT-sikkerhedsspecialist og to jurister.

I teamet fylder særligt EU-lovgivning om GDPR og NIS2 meget, og vi har haft stor succes med at hjælpe vores andelshavere med implementering af både GDPR og NIS2 i deres organisationer. Men vi vil gerne spille vores andelshavere endnu bedre.

Det vil derfor snart være muligt at få juridisk assistance på øvrige complianceområder, herunder whistleblowerordningen, hvidvaskning, Know Your Customer, sanktioner og handelskontrol samt meget andet.

Det nye compliance-set-up vil blive præsenteret på det kommende ejermøde.

Kontaktpersoner:

Jeanett Lauvring, IT-sikkerhedsansvarlig
Lærke Lagoni Fantassi, jurist
Kenneth Melancton Nielsen, jurist

Regulering

Regulering på affaldsområdet

I SERVIAs reguleringsteam er vi i gang med at se nærmere på den kommende regulering af affaldsområdet og affaldsgebyret. Baggrunden er et konkret ønske fra vores ejerselskaber om, at vi kan støtte og rådgive på dette område, hvor ny og skærpet regulering er i gang med at blive udmøntet.

Vi vil derfor snart tage initiativ til at komme i dialog med de af jer, som allerede har et affaldsselskab, eller som muligvis får et selskab i forbindelse med udskillelsen fra det kommunale regi. I den forbindelse er vi ved at rekruttere en ekstra reguleringsspecialist, der kan bidrage til udvikling af affaldsområdet.

Vi ser frem til et godt samarbejde med jer også på dette område.

Kontaktperson: Christian Parbøl/Lasse Pilsmark

 

Vandsektorregulering:

DANVA havde d. 15. marts foretræde for Klima, Energi og Forsyningsudvalget med særligt fokus på de kommende effektiviseringskrav i vandsektoren.

På mødet præsenterede DANVA bl.a. TREFOR Vands case med manglende omkostningsdækning til Middelfart Vandværk pga. urealistiske effektiviseringskrav til afskrivninger (udgifter der allerede er afholdt).

I SERVIAs reguleringsteam har vi hjulpet TREFOR Vand med materialet til at belyse denne essentielle udfordring i vandsektorreguleringen.

Casen er et eksempel på, hvordan vi kan hjælpe vores ejere med at løfte vigtige problemstillinger ind i brancheforeninger. Derudover er det et godt eksempel på, hvordan SERVIA og DANVA kan samarbejde omkring vigtige regulatoriske emner.

I SERVIAs reguleringsteam vil vi meget gerne slå et slag for, at man også tænker reguleringen ind på strategisk niveau i selskaberne. Dette emne vil vi tage op på det kommende ejermøde i april måned.

Kontaktperson: Niels Hjort Knudsen

 

Vil du se flere nyhedsbreve?

I vores arkiv kan du både vælge ældre og nyeste nyhedsbrev at læse.